misonartboard-1-copy-4

MARKETING KONCEPT

Marketinške aktivnosti usmeravamo u cilju zadovoljenja potreba potrošača i ostvarivanja dobiti klijentima.

Potpuno smo usmereni na marketinški koncept poslovanja. Svaki član našeg tima brine o potrošačima i klijentima, i radi sa svešću da je tu zbog njih.

Marketing planiranje je sastavni deo ukupne planske aktivnosti firme. Orijentisani prema klijentima, svako planiranje asortimana i usluga počinjemo od njihovih potreba, a cilj nam je zadovoljstvo svih u lancu. Planskim odlukama, kroz proces unutrašnjeg usklađivanja poslova i organizacije, pokušavamo da se prilagodimo zahtevima i predvidimo dešavanja na tržištu. Na taj način utičemo na kreiranje stanja na tržištu.

Informacije o tržištu – Na osnovu naših iskustava, internih analiza i dostupnih istraživanja svojim partnerima pružamo pouzdane informacije u vezi sa kretanjem na tržištu

Marketing komunikacija – Promotivne aktivnosti usklađujemo sa partnerima, potrebama tržišta i godišnjim marketinškim planom.

Edukacija kadrova – Verujemo da su obrazovani i informisani kadrovi važan faktor u postizanju ciljeva i zato konstantno radimo na ličnom usavršavanju i informisanju osoblja u maloprodajnom lancu.

ATL (TV i radio reklame, bilbordi, lifleti, štampani materijali, WEB)  

BTL (POS materijali, promocije u radnjama)