usluge-logistika

LOGISTIKA
I DISTRIBUCIJA

Dobro organizovana i efikasna logistika je jedna od naših ključnih kompetencija.

Dosadašnji rezultati nam daju kredibilitet i čine našu firmu kao maksimalno pouzdanog partnera u celom procesu lanca snabdevanja.

Kroz sporazume sa najboljim logističkim kompanijama u zemlji, administrativne poslove realizujemo u roku od 24 sata. Kupcima u Beogradu robu isporučujemo u roku od 24 sata, a kupcima širom Srbije najkasnije u roku od 48 sati.

Ugovorni partner za skladištenje
(Milšped, Krnješevci)

Ugovorni partner za špediciju
(Milšped, Krnješevci i Gebruder Veiss, Dobanovci)

Ugovorni partner za transport
(Rapan, Valjevo)

usluge-menadzment

MENADŽMENT
KATEGORIJA

Naša poslovna praksa je da odluke o asortimanu i nabavci donosimo imajući u vidu potrebe potrošača na našem tržištu.

Mi smo firma koja stvara uzajamnu vezu između proizvođača, maloprodavaca i potrošača. U tom procesu razmenjujemo informacije i podatke i zajednički razvijamo kategorije proizvoda. Za uspeh su nam ključni dobra koordinacija i komunikacija sa svim partnerima u lancu.

Kategorijama proizvoda upravljamo nezavisno što podrazumeva izradu strategije za proizvode svake robne marke, planiranje i ugovaranje asortimana, kao i praćenje prodaje i kretanja artikala na tržištu.

Kod planiranja i ugovaranja asortimana, rukovodimo se potrebama potrošača i situacijom na tržištu. Ciljeve postavljamo u skladu sa ulogom i planom razvoja kategorije. Zajedno sa dobavljačima donosimo odluke o širini asortimana, pratimo profitabilnost kategorija, kretanja na tržištu i primenu propisanih standarda.

Naravno, pratimo i ponudu konkurencije, ali gledamo i to kako i koliko brendovi marketinški podržavaju svoje proizvode i u tom procesu usaglašavamo naše planove promocija sa njihovim.

usluge-marketing

MARKETING
KONCEPT

Marketinške aktivnosti usmeravamo u cilju zadovoljenja potreba potrošača i ostvarivanja dobiti klijentima.

Potpuno smo usmereni na marketinški koncept poslovanja. Svaki član našeg tima brine o potrošačima i klijentima, i radi sa svešću da je tu zbog njih.

Marketing planiranje je sastavni deo ukupne planske aktivnosti firme. Orijentisani prema klijentima, svako planiranje asortimana i usluga počinjemo od njihovih potreba, a cilj nam je zadovoljstvo svih u lancu. Planskim odlukama, kroz proces unutrašnjeg usklađivanja poslova i organizacije, pokušavamo da se prilagodimo zahtevima i predvidimo dešavanja na tržištu. Na taj način utičemo na kreiranje stanja na tržištu.

sony-3x4msc-materijali

ATL (TV i radio reklame, bilbordi, lifleti, štampani materijali, WEB)  

philips-promocija sc-rodjendan

BTL (POS materijali, promocije u radnjama) 

usluge-mreza

PRODAJNA
MREŽA

Našu distributivnu mrežu čini preko 70 najpriznatijih maloprodavaca u Srbiji sa više od 300 prodajnih mesta.

Prodajnu mrežu čine partneri u veleprodaji, dve monobrend maloprodaje Sony Center, ali i brojne druge firme sa kojima intenzivno sarađujemo.

Veleprodajna delatnost nam je primarna. U okviru veleprodajne distributvne mreže su renomirani maloprodavci svih struktura – specijalisti za tehniku, robne kuće i tradicionalne prodavnice.

Distributvnom mrežom pokrivamo celu teritoriju Srbije

mison-usluge-srb-mapa

IZBOR ASORTIMANA

Dvosmerno sarađujemo sa partnerima u odabiru adekvatnog asortimana prilagođenog svakom prodajnom mestu

PLANIRANJE

Kroz proces planiranja usklađujemo želje dobavljača sa mogućnostima firme, zahtevima tržišta i potrebama potrošača.

UVOZ, CARINJENJE

Kompletan administrativan proces radimo u saradnji sa renomiranim partnerima u najkraćem roku.

SKLADIŠTENJE

Održavamo optimalnu količinu zaliha za nesmetano funcionisanje i skladištimo u skadu sa svim standardima

Informacije o tržištu

Na osnovu naših iskustava, internih analiza i dostupnih istraživanja svojim partnerima pružamo pouzdane informacije u vezi kretanja na tržištu

Servis

Organizujemo servisnu mrežu za prozvođačke brendove čime zaokružujemo kompletan proces od nabavke do potrošača

Marketing komunikacija

Promotivne aktivnosti usklađujemo sa partnerima, potrebama tržišta i godišnjim marketing planom.

Edukacija kadrova

Verujemo da su edukovani i informisani kadrovi važan faktor u dostizanju ciljeva.